Grønt lys (green light) for World Cup i mars

Vi fikk fredag 22. januar den positive nyheten at alle WC-arrangement får grønt lys til gjennomføring basert på våre smittevernprotokoller. World Cup i Kvitfjell blir gjennomført slik det ser ut i dag. English below.

Vi er takknemlige og ydmyke i forhold til denne beslutningen og skal gjøre vårt beste for å gjennomføre WC renn i trygge omgivelser. Vårt utgangspunkt er at helse er viktigst og at vi tar dette på største alvor.

Vi ønsker våre funksjonærer velkommen til årets renn. Videre ønsker vi vårt publikum velkommen tilbake neste år.

Med hilsen
Organisasjonskomiteen, World Cup Kvitfjell

Friday January 22nd Norwegian Authorities gave green light for WC competitions to be organized based on our Covid-19 prevention protocols. As far as we know today, World Cup Kvitfjell will be organized as planned.

We are thankful and humble for this decision and will do our best to accomplish WC races in a safe environment. Our basic point of view is that health is the most important and that we take this most seriously.

We want our volunteers welcome to this year’s races. Further we want our audience welcome back next year.

Greetings from
the Organizing Committee World Cup Kvitfjell