Svein leverer stafettpinnen videre

Av Stein B. Olsen.

Svein Mundal har styrt World Cup i Kvitfjell siden starten. Nå er tiden kommet til å gi stafettpinnen videre.  Arbeidet med å finne Sveins arvtaker er i gang.

-Jeg ble 67 år i vinter, og det er derfor naturlig at denne prosessen starter nå. Jeg er fortsatt såpass oppegående at jeg kan bidra aktivt i en overgangsperiode, sier Mundal.

-Vemodig?

-Både ja og nei. Kvitfjell har vært gjennom en utrolig reise. En reise vi alle skal være stolte av. Vi har etablert World Cup i Kvitfjell som en klassiker i fartsdisiplinene. Det hadde ikke vært mulig uten alle de som har bidratt. Våre trofaste frivillige, og våre mange samarbeidspartnere. Nå når styret i Hafjell-Kvitfjell Alpin AS iverksetter en prosess med å rekruttere ny daglig leder for selskapet, så er det i full forståelse med meg, sier Svein Mundal.

-Når en ny daglig leder er ansatt, så vil jeg gå over i en rolle som seniorrådgiver.

Det legges opp til at ny daglig leder for selskapet får mulighet til å delta i forberedelser og gjennomføring av WC rennene i mars 2019 for å få innsikt i arrangementet, og tilegne seg mest mulig kunnskap om organisasjonen og arbeidet som legges ned. Her vil undertegnede og ny daglig leder jobbe tett sammen for å sikre at overføring av kompetanse og relasjonsbygging mot NSF, FIS og våre samarbeidspartnere blir godt ivaretatt.

- World Cup Kvitfjell har blitt utfordret av det internasjonale skiforbundet FIS om tiltak som må iverksettes?

-Det er riktig, og den prosessen er vi godt i gang med. Egentlig så er dette en kontinuerlig prosess som går fra år til år. Nå har vi meislet ut en plan på de områdene som FIS har påpekt, i tillegg har vi en del andre punkter som vi også vil jobbe videre med. Vi har i alle år vært opptatt av å gjøre World Cup-produktet så godt som overhodet mulig innenfor de rammer vi har. At FIS har meninger om dette er helt naturlig. Kvitfjell er på kalenderen de neste fire årene. World Cup Kvitfjell står derfor fjellstøtt framover, forutsatt at vi leverer varene som forutsatt. Slik har det vært i 25 år, og slik blir det også framover, sier Mundal.

Det er jo slik at det er FIS som eier World Cupen, de gir det videre til Norges Skiforbund som igjen gjør en avtale med en teknisk arrangør og et alpinanlegg, i dette tilfelle Hafjell-Kvitfjell Alpin AS og Kvitfjell Alpinanlegg. Dette er regulert gjennom egne arrangøravtaler. Alle er vi opptatt av en ting, best mulige arrangement i Kvitfjell til glede for norsk og internasjonale alpinsport. Vi har vært en garantist for gjennomføring av World Cup-renn i 25 år, og både FIS, Norges Skiforbund og Alpinco (bakkeeier) ønsker at vi skal være det også i framtiden. Det skal vi greie, men jeg skal ha litt mer tilbaketrukken rolle når en ny daglig leder er på plass, sier Svein Mundal.

Den første løypa i Kvitfjell er allerede åpnet, Familiebakken på mellomstasjonen med kunstsnø fra sist sesong. Der er det et yrende liv med aktive alpinister på mellomstasjonen. Jeg ser fram til en lang og begivenhetsrik sesong, med World Cup i mars som vinterens desiderte høydepunkt. Dette sammen med deg, andre tidligere funksjonærer og mange nye på plass.